ZNAČAJNE IZMJENE: Stiže novi Zakon o braniteljima, doznali smo što se sve točno mijenja

0

Izmjenjuju se i odredbe kojima se uređuje pravo prednosti pri zapošljavanju djece hrvatskih branitelja.

Nakon tri godine ponovo se mijenja Zakon o braniteljima, a razlog je što se nove pogodnosti koje je braniteljima otvorio ministar branitelja Tomo Medved u praksi ne mogu ostvariti, ili se realiziraju sporo.

Jedna od njih je ponovno otvaranje mogućnosti stjecaja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI). Pod to je bila podvučena crta, ali je ministar Medved zaključio da ima još ratnih vojnih invalida koji su propustili steći taj status. Pokazalo se, međutim, da je zakonska procedura takva da je teško ostvariti status u zakonom propisanom roku.

  • Prema rezultatima sustavnog praćenja stanja rješavanja zahtjeva za priznavanje statusa HRVI, postupak traje gotovo dvije godine – navodi se u obrazloženju izmjena Zakona koje su puštene u javnu raspravu.

Ministarstvo je problem vidjelo u stručnim procjenama u zdravstvenim ustanovama (a tu su problemi nedostatka liječnika, upućivanja branitelja u udaljene bolnice koje raspolažu s ljudstvom i kapacitetima…) i vještačenjima u Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.Postupci u prosjeku traju godinu i pol što Ministarstvo branitelja smatra neprihvatljivim, posebno zbog velike smrtnosti braniteljske populacije.

  • Od 2017. godine u prosjeku je godišnje umrlo 4600 hrvatskih branitelja. U prva tri mjeseca 2020. godine umrlo ih je 1360. Značajan udio hrvatskih branitelja koji su podnijeli zahtjev za rješavanje statusa HRVI taj status nisu dočekali – kaže se u obrazloženju zakona.

Zato će se ukinuti prethodna stručna procjena, a umjesto Zavoda za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, vještačenja će provoditi liječnička povjerenstva koje će imenovati ministar branitelja.

Nadalje, zapreka za ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene više neće biti registrirano trgovačko društvo ili obrt, kao ni mirovina veća od 1097, 58 kuna.

Za određene postupke više neće biti potrebno pribavljanje ratnog puta jer to odugovlači postupke, a većina podataka je dostupna u Evidenciji hrvatskih branitelja.

  • Umjesto ratnog puta koristit će se podaci iz Evidencije hrvatskih branitelja – kaže se u novom zakonu. Bitne izmjene odnose se i na stambeno zbrinjavanje koje će se omogućiti širem krugu, pa će tako moći ponovo podnositi zahtjeve oni koji su bili odbijeni po prijašnjem zakonu.

  • Kako Ministarstvo branitelja skrbi o stradalnicima iz Domovinskog rata koji nisu stambeno zbrinuti, potrebno je u pojedinim lokacijama, u kojima nije isplativo provođenje postupka organizirane stambene izgradnje i RH nema odgovarajućih stanova, kupiti pojedine stanove točno određene kvadrature, strukture i pozicije. To se posebno odnosi i na slučajeve prilagodbe prilaza do zgrade, stana po stanu iz članka 100. st. 2. ovoga Zakona, gdje je propisana mogućnost zamjene nekretnina kad se prilagodba ne može izvesti ili nije isplativa – kaže se u obrazloženju zakonski izmjena. Da bi se sve ubrzalo više ne bi trebala odluke Vlade za svaki prijenos prava upravljanja stanova i kuća Ministarstvu branitelja.

Izmjenjuju se i odredbe kojima se uređuje pravo prednosti pri zapošljavanju djece branitelja piše jutarnji hr.