Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

0

Foto:ilustracija

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u spomen na 22. rujna 1999. godine kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a djelatnica suda je teško ozlijeđena.

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama ima za cilj podizanje svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje.
Obilježava se u spomen na 22. rujna 1999. godine kada su na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri žene, a djelatnica suda je teško ozlijeđena.
Iako je posljednjih godina u Hrvatskoj postignut značajan napredak u prevenciji i suzbijanju nasilja, potrebno je i dalje uložiti  napore u tom pravcu.

Policijske službenice za prevenciju PU vukovarsko-srijemske tim su povodom danas održale predavanja u tri osnovne škole (Privlaka, Komletinci i Nijemci), a Županijski tim Vukovarsko-srijemske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kojeg su članice i policijske službenice policijske uprave, u 13 je sati u Vukovaru održao sjednicu.

Činjenice i brojke o rodno uvjetovanom nasilju

Nasilje nad ženama, djevojkama i djevojčicama jedan je od najsustavnijih i najčešćih oblika kršenja ljudskih prava na svijetu. Nažalost, svaka treća žena pretrpjela je fizičko ili seksualno nasilje, pri čemu su počinitelji uglavnom bili njihovi intimni partneri.
Svaka druga žena doživjela je seksualno uznemiravanje.

Kaznena djela i prekršaji

Na području PU vukovarsko-srijemske u razdoblju od 2018. do 2022. godine zamijećen je trend smanjenja broja prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (2018. – 277 prekršaja; 2019. – 273 prekršaja; 2020. – 341 prekršaj; 2021. – 258 prekršaja i 2022. – 249 prekršaja) dok je s druge strane broj kaznenih djela  Nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona RH iz godine u godinu u porastu  (2018. – 10 KD; 2019. – 14 KD; 2020. – 26 KD; 2021. – 28 KD i 2022. – 38 KD).
Žrtve navedenih prekršaja i kažnjivih djela su u većini osobe ženskog spola pa tako kad je riječ o žrtvama prekršaja nasilja u obitelji, oko 66% žrtava su osobe ženskog spola  dok kad je riječ o kaznenom djelu Nasilje u obitelji (čl. 179 a KZ RH), oko 93% žrtava su osobe ženskog spola.
U prvih osam mjeseci 2023. godine na području PU vukovarsko-srijemske evidentirano je 22 % više kaznenih djela Nasilja u obitelji (27) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (22) te smanjenje broja prekršaja  iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji za -4,7%.

Prijavite nasilje – prekinimo šutnju!
 
U slučaju nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, posebno kada su ga počinili članovi uže obitelji ili intimni partneri, žrtve mogu biti pod takvom prisilom počinitelja da se boje obratiti nadležnim tijelima.
Iako je zadaća institucija, ali i društva u cjelini, da svijest o važnosti nulte tolerancije na nasilje, pogotovo obiteljsko i rodno uvjetovano, treba jačati i razvijati svih 365 dana u godini, na ovaj dan daje se posebna pozornost ovoj temi.
U tom smislu Ministarstvo unutarnjih poslova u suradnji sa svim odgovornim dionicima društva sustavno provodi preventivne projekte s ciljem senzibilizacije građana. Posebice se ističu projekti „Živim život bez nasilja“ i projekt „Lily“, usmjereni na različite ciljne društvene skupine, ali i cjelokupnu javnost s jasnom porukom: „Prekinimo šutnju, prijavimo nasilje, jer za nasilje nema opravdanja!“
Kontinuiran rad na prevenciji očituje se i kroz aktivnosti Nacionalnog tima za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te županijskih timova za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koji djeluju na regionalnoj razini.
Temeljem Sporazuma o suradnji nadležnih ministarstava uspostavljeni su i gradski (općinski) timovi za prevenciju i borbu protiv nasilja i drugih ugroza.
Senzibilizaciju javnosti postiže se i kroz vidljivost podataka o nasilju u obitelji koji se svakodnevno objavljuju na službenoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova, putem koje je ujedno moguće i online prijaviti nasilje putem aplikacije Red Button.
Upravo mogućnost online anonimne prijave pokazuje se kao snažan mehanizam u otkrivanju viktimizacije žrtava nasilja u obitelji i nad djecom.
Građani koji imaju saznanja o nasilju, nasilje svakako trebaju prijaviti policiji i to u slučaju trenutne izloženosti nasilju žurnim pozivom na broj 192.
Osim policiji, nasilje možete prijaviti zdravstvenoj ustanovi, nadležnom područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, državnom odvjetništvu, nevladinoj organizaciji ili pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.
Odgovornost za sprječavanje nasilja i zaštitu žrtava sigurno je jedna od najvećih i najvažnijih odgovornosti policije, ali odgovornost leži i na čitavoj zajednici – odgovornost da se saznanje o nasilju prijavi kako bi se pokrenuo sustav podrške i pomoći žrtvi nasilja.
 
Prekinimo šutnju! – Ni jedna žrtva više, ni jedna žena manje!

Izvor: PU VS