Obavijest građanima o dodatnom radu referade upravnih poslova u Vinkovcima

0
83

Foto: Ilustracija

Na temelju ukazane potrebe i interesa građana, djelatnici upravnih poslova u Vinkovcima radit će u subotu 27. svibnja od 7,30 do 14,30 sati, i to na poslovima prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica i putnih isprava.

PU vukovarsko-srijemska obavještava građane da će, na temelju ukazane potrebe i interesa građana, djelatnici Službe upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja građana, Odjel upravnih poslova, šalter sala u Vinkovcima, raditi u subotu 27. svibnja od 7,30 do 14,30 sati, i to na poslovima prebivališta i boravišta, osobnih iskaznica i putnih isprava.

Ujedno obavještavamo građane da sve potrebne informacije iz spomenutog djelokruga rada mogu dobiti i telefonski na brojeve:
osobne iskaznice i prebivalište +385 32 342 301
putovnice +385 32 342 303
voditeljica Odjela + 385 32 342 304
Ili elektroničkom poštom na mail [email protected].