Od ponoći benzin skuplji, a dizel jeftiniji

0

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje…

Vlada je na telefonskoj sjednici u ponedjeljak donijela novu uredbu o cijenama goriva koja stupa na snagu u utorak, a prema njoj rastu cijene benzina, dok će dizel pojeftiniti. 

Nove cijene iznosit će:

· 1,56 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,02 EUR/l)

· 1,45 EUR/l za dizelsko gorivo (smanjenje 0,01 EUR/l)

· 0,91 EUR/l za plavi dizel (smanjenje 0,01 EUR/l)

· 1,15 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,03 EUR/kg)

· 1,71 EUR/kg UNP za boce (smanjenje 0,03 EUR/kg).

Iz Vlade navode da bi bez mjera cijene bile sljedeće:

· 1,68 EUR/l za benzinsko gorivo

· 1,61 EUR/l za dizelsko gorivo

· 1,00 EUR/l za plavi dizel

· 1,39 EUR/kg UNP za spremnike

· 2,02 EUR/kg UNP za boce

Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Vlada Republike Hrvatske je izmjenama Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju tijekom 2022. godine u devet navrata snižavala visinu trošarine na bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo te u prosincu 2022. godine i na loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata, a od početka 2023. u dvadeset i sedam navrata.

S obzirom da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 23. travnja do 6. svibnja 2024., i to za 56,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0,0231 eura po litri dizelskog goriva.’