Općina Andrijaševci ima u planu poslije arheoloških istraživanja urediti Rokovačke zidine.

0

Rokovačke zidine su ruševine rimokatoličke crkve kod Rokovaca.

Smještene su južno od Vinkovaca, s desne strane ceste za Rokovce. S glavne ceste se do zidina mora ići po t.zv. leniji (poljskom putu). Zidine su na povišenom dijelu ravnice. Ruševine su zarasle u šikaru u gusto grmlje.

Zidine su ruševine portala, čiji je luk nekada dobro vidljiv, a danas mu malo nedostaje da se uruši i djelova zidova crkve sv. Roka.

Na osnovi njenih arhitektonskih osobina, građena je u 13. stoljeću.

Općina Andrijaševci ima u planu poslije arheoloških istraživanja urediti Rokovačke zidine.

Blizina zračne luke, rijeke Bosut, sopota gdje je rekonstruirano naselje od šest kućica prema nalazima Sopotske kulture u planu je izrada turističkog broda koji bi plovio po Bosutu kapaciteta dvadeset osoba.

Rokovčani i Andrijaševčani u svemu tome vide turistički potencijal.