Općina Stari Jankovci povećala naknade za novorođenu djecu

0
104

Povećane naknade za novorođenu djecu

Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci, na svojoj 4. sjednici donijelo je Socijalni program Općine Stari Jankovci za 2022. godinu.

Jedna od mjera koja se mijenja i koja je pokazatelj kontinuiranog rada u području demografske i pronatalitetne politike, a koja ide u korist roditelja je povećanje naknade za opremu novorođenog djeteta.

Sukladno tome, naknada za

  1. dijete s dosadašnjih 1.000,00 kn povećana je na 5.000,00 kn,

naknada za 2 dijete je sa dosadašnjih 2.000,00 kn povećana na 6.000,00 kn,

naknada za treće dijete povećana je sa 5.000,00 kn na 7.000,00 kn, dok je

naknada za četvrto i svako iduće dijete ostala nepromijenjena, a iznosi 10.000,00 kn.

Pravo se može ostvariti do navršenih 6 mjeseci djetetovog života, a za ostvarivanje iste potrebno je podnijeti zahtjev.

Ova mjera, iako možda nije presudna da se netko odluči za dijete, ima za cilj potaknuti naše mlade roditelje te povećati natalitetnu sliku u našoj Općini.