Općina Stari Jankovci povećala naknade za novorođenu djecu

0

Povećane naknade za novorođenu djecu

Općinsko vijeće Općine Stari Jankovci, na svojoj 4. sjednici donijelo je Socijalni program Općine Stari Jankovci za 2022. godinu.

Jedna od mjera koja se mijenja i koja je pokazatelj kontinuiranog rada u području demografske i pronatalitetne politike, a koja ide u korist roditelja je povećanje naknade za opremu novorođenog djeteta.

Sukladno tome, naknada za

  1. dijete s dosadašnjih 1.000,00 kn povećana je na 5.000,00 kn,

naknada za 2 dijete je sa dosadašnjih 2.000,00 kn povećana na 6.000,00 kn,

naknada za treće dijete povećana je sa 5.000,00 kn na 7.000,00 kn, dok je

naknada za četvrto i svako iduće dijete ostala nepromijenjena, a iznosi 10.000,00 kn.

Pravo se može ostvariti do navršenih 6 mjeseci djetetovog života, a za ostvarivanje iste potrebno je podnijeti zahtjev.

Ova mjera, iako možda nije presudna da se netko odluči za dijete, ima za cilj potaknuti naše mlade roditelje te povećati natalitetnu sliku u našoj Općini.