Privremena regulacija prometa u kružnom toku Kačićeva Lapovačka Zbog kvara glavnog kanalizacijskog kolektora

0

Prilikom provođenja interne inspekcije sustava odvodnje grada Vinkovaca CCTV kamerom od strane djelatnika VVK detektirano je urušavanje glavnog kanalizacijskog kolektora DN1000 u Dugoj ulici u Vinkovcima. Urušavanje je posljedica dotrajalosti materijala cjevovoda uslijed značajnog povećanja opterećenja kolektora dodatnim količinama otpadnih voda, odnosno značajnijeg povećanja broja priključaka na sustav javne odvodnje koje VVK izvodi besplatno za korisnike kroz projekt Aglomeracija u Vinkovcima.
VVK će hitno pristupiti sanaciji detektiranog kvara, te će posljedično doći do nove privremene regulacije prometa u kružnom toku križanja ulica Lapovačka, Kačićeva i Duga ulica. Sudionike u prometu molimo da poštivaju postavljenu prometnu signalizaciju.
Tijekom izvođenja radova otpadne vode će se iz sustava odvodnje u Novom Selu, Vrtom naselju i Lapovcima odvoziti cisternama. Isto neće utjecati na smanjenje usluge odvodnje prema našim korisnicima.
Sudionike u prometu molimo za dodatno razumijevanje i strpljenje dok se ne izvrši sanacija koju ćemo nastojati izvršiti u što kraćem mogućem roku.