SELA I GRADOVI BIVŠE OPĆINE VINKOVCI UJEDINJNI U IDEJI RAZVOJA I NAPRETKA

0

Na današnjoj konstituirajućoj sjednici Partnerskog vijeća Urbanog područja Vinkovci izabrani su predsjednik i zamjenik predsjednika vijeća, najavljena je Strategija razvoja do 2027. godine te predstavljen ITU mehanizam, specifičan EU instrument namijenjen upravo provedbi teritorijalnih strategija korištenjem sredstava iz više europskih fondova i operativnih programa.

Osim Vinkovaca, kao središta, urbano područje čine još i grad Otok te općine Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci i Vođinci. Na ovaj način otvorene su nove mogućnosti za Vinkovce, ali i cijelo urbano područje Vinkovaca, odnosno spomenutih devet susjednih općina i grada Otoka.

Prilika je ovo da se koristeći mehanizme i fondove Europske unije, kroz zajedničko planiranje i osmišljavanje zajedničkih projekta, pokrene dodatni razvoj urbanog područja odnosno da gradovi i općine udruženim snagama osiguraju što kvalitetnije životne uvjete svojim stanovnicima.

Na početku sjednice za predsjednika Partnerskog vijeće izabran je gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić, a za njegova zamjenika načelnik Općine Andrijaševci Ante Rajković. Grad Vinkovci kao nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja osnovao je Partnersko vijeće čime je i formalno pokrenut konzultacijski proces odnosno imenovano je 40 članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća koji čine savjetodavno tijelo koje djeluje u cilju utvrđivanja zajedničkih prioriteta razvoja na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja.

                    „Urbano područje Vinkovaca je, najjednostavnije rečeno, prostor bivše Općine Vinkovci. Ujedinili smo općine i subjekte kroz koje djeluju kako bi dobili što više dobrih informacija te kroz našu strategiju i ITU mehanizam izradili projekte koji će imati što veći utjecaj na što šire područje i na što veći broj građana. Strategija će obuhvatiti sve sektore koji čine naš život na ovom području, a Partnersko vijeće će utjecati na to kako će izgledati projekti kroz koje ćemo novac, koji nam bude na raspolaganju, najbolje iskoristiti. Važno je napomenuti kako ti projekti neće imati utjecaj na samo jedno mjesto, nego svaki od njih mora imati utjecaj na cijelo urbano područje. Kroz projekte, vjerujemo kako ćemo doprinijeti gospodarskom rastu i kvaliteti života građana“, rekao je ovom prilikom gradonačelnik Bosančić.

Kako će Urbano područje Vinkovci u financijskom razdoblju 2021. – 2027. imati mogućnost korištenja financijskih sredstava za realizaciju razvojnih projekata iz ITU (Integrirana teritorijalna ulaganja) mehanizma, isti je predstavila Katarina Vučić, pročelnica gradskog Upravnog odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu.

              „Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja je novi način na koji urbana središta mogu povući sredstva EU fondova kombinirajući različite ciljeve i operativne programe u svrhu njihovog urbanog razvoja, dakle, definiramo naše ciljeve i mjere i u skladu s operativnim programima financiramo projekte. Upravo će Partnersko vijeće definirati sve ciljeve i mjere koje ćemo provoditi tijekom sljedećih godina, a vodit će se prema pet glavnih ciljeva Europske Unije: pametna, održiva i povezana Europa bliža građanima, unutar kojih se zapravo i provodi ovaj integrirani teritorijalni program. Partnersko vijeće je tu kao savjetodavno tijelo, sastavljeno od različitih dionika iz svih područja djelovanja našeg gospodarskog i društvenog života. Upravo će oni svojim različitim iskustvima davati dodatne savjete u definiranju ciljeva i mjera koje ćemo postizati tijekom ove godine“, objasnila je pročelnica Vučić. Dodala je i kako će napredak u kvaliteti života na ovom području biti definiran kroz bolju infrastrukturu, od komunalne do društvene te kroz gospodarstvo koje je glavni pokretač razvoja u našoj županiji, pogotovo urbanog područja Vinkovci.

Inače, Strategija razvoja urbanoga područja Vinkovci kao osnovni strateški dokument za urbano područje, temelji se na prije svega na detaljnoj analizi stanja baziranoj na opsežnim, relevantnim i ažuriranim podatcima koji ukazuju na gospodarske, ekološke, klimatske, demografske i socijalne izazove s kojima se ovo područje suočava. Naime, izrađen je nacrt dokumenta koji detaljno analizira situaciju svakog pojedinog sektora: demografija, kultura, društvo obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, tržište rada, promet, infrastruktura i dr. na cjelokupnom području. Analiza stanja se temelji na vrlo opsežnoj analizi dostupnih podataka koji upućuju na glavne razvojne probleme i potrebe rješavanje koji će biti okosnica rada u buduće razdoblju.