Služba za opću upravu Vukovarsko-srijemske županije raspisuje natječaj za referent-matičar

0

Foto: pixabay ilustracija

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – dalje u tekstu: ZSN), pročelnik Službe za opću upravu Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

1. referent-matičar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSN-a, a to su:

  1. punoljetnost,
  2. hrvatsko državljanstvo,
  3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

  • srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog usmjerenja ili gimnazija,
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine” RH, broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ostale informacije iz natječaja možete pronaći ovdje.