Stiže struja i na Virove i Vjerove, dogovor Otoka, Bošnjaka i HEP-a

0

OTOK/BOŠNJACI – Do veljače sljedeće godine Otočki virovi i Bošnjački vjerovi trebali bi biti elektrificirani. Na radnom sastanku gradonačelnika Otoka Josipa Šarića, i načelnika Bošnjaka Andrije Juzbašića, s direktorom HEP ODS d.o.o. – Elektre Vinkovci Vladimirom Čavlovićem, razgovarano je o rješavanju problema električne mreže na tome području. Postignut je dogovor prema kojem će Općina Bošnjaci financirati iznos potreban za gradnju trafostanice i elektromreže na svom dijelu, a Grad Otok na dijelu Otočkih virova.

U tijeku je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole kako bi radovi mogli početi što prije. Na ovaj će način Bioekološko edukacijski centar Virovi imati mogućnost priključenja na elektromrežu, što će olakšati rad samoga centra, koji će moći pružiti više usluga posjetiteljima.


Na potrebu elektrifikacije Vjerova, koji se na bošnjačkom području protežu u duljini od oko četiri kilometra, kako bi se i ljudima koji ondje žive, ili imaju vikendice, konačno omogućio priključak njihovih objekata na električnu mrežu, općinski čelnici Bošnjaka ukazali su i na radnom sastanku s vukovarsko-srijemskim županom Damirom Dekanićem i suradnicima, održanom početkom rujna.

Načelnik Juzbašić zadovoljan je što je konačno pronađeno rješenje. “Vrijednost trafostanica koje ćemo i mi i Otok, svaki na svome području, financirati vlastitim sredstvima, iznosi po 350.000 kuna, a ostalo će financirati Ministarstvo gospodarstva. Odmah će se riješiti i mreža za brzi internet, što moramo napraviti, jer bez toga nema ni razvoja”, kazao je.
Otok i Bošnjaci povezani su 12,5 kilometara dugom cestom koja je nedavno prekategorizirana u državnu cestu, a za čiju su rekonstrukciju u 2021. Hrvatske šume izdvojile dva milijuna kuna. Župan je taj projekt ocijenio odličnim, jer će biti od višestruke koristi za županiju. Vjeruje kako će cesta biti vrlo brzo završena i kako će, s obzirom na to da su grad Otok i općina Bošnjaci povezani vrlo vrijednim projektom “Vrata spačvanskog bazena”, upotpuniti turističku ponudu. “Ona će olakšati komunikaciju stanovništva i znatno skratiti put te omogućiti lakši dolazak turista, ali i transport roba”, kazao je.

Inače, Otok i Bošnjaci godinama gaje dobrosusjedske odnose i mnogo je dodirnih točaka i zajedničkih projekata čijom će realizacijom najistočnija županija dobiti novi turistički brend i postati nezaobilazno odredište na turističkoj karti Hrvatske.

M.L.O.-glas slavonije hr