Studentska zarada: Moraju li plaćati porez, kada se moraju odjaviti s porezne kartice roditelja

0

Foto: pixabay ilustracija

Prava muka studentima nakon što pronađu studentski posao jest koliko će i hoće li uopće morati platiti porez, kada ih roditelji moraju odjaviti s porezne kartice, mogu li dobiti kaznu ako preskoče korak u proceduri te računaju li se stipendije u iznos godišnje zarade.

Studentski posao prvi je korak ka samostalnosti studenata. No, mnoge brine i buni procedura oko prijave poreza i koliko će moratiti novaca dati poreznoj upravi ako prijeđu zakonom određeni limit godišnje zarade za koji se porez ne obračunava.

Od 01.01.2020. godine iznos neoporezivog primitka za studentski rad iznosi 63.000 kuna. Taj se iznos sastoji od neoporezivog primitka u visini 15.000 kn i godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka od 48.000 kuna.

“Napominjemo da studenti koji se u tijeku kalendarske godine zaposle temeljem ugovora o radu, mogu postati obveznici poreza na dohodak po godišnjoj prijavi, zato što je u iznosu neoporezivog primitka ostvarenog temeljem studentskog rada od 63.000 kuna uključen i mjesečni osobni odbitak od 4000 kuna (godišnje 48.000 kuna)”, rekli su nam iz Studentskog centra u Zagrebu.

Pri obračunu plaće također se koristi osobni odbitak tako da u istoj kalendarskoj godini u nekim slučajevima dođe do dvostrukog korištenja osobnog odbitka.

U tim situacijama porezna uprava izdaje rješenje o godišnjem obračunu poreza u kojem se ukupno može koristiti 48.000 kuna s naslova osobnog odbitka te dolazi do obveze uplate poreza. “Navedeno ovisi o broju isplaćenih plaća u tijeku godine i ostvarene studentske zarade tijekom godine”, pojašnjavaju iz zagrebačkog SC-a.

Ističu da se porez obračunava na iznos koji premašuje 63.000 kuna. Prema Zakonu o porezu na dohodak, utvrđene su stope poreza na dohodak u 2022. godini: 20 posto na iznos do 30.000 kuna mjesečno i 30 posto na iznos iznad 30.000 kuna mjesečno. Stope prireza utvrđene su prema gradskim ili općinskim odlukama (za Zagreb 18 posto).

“Studenti za primitke ostvarene temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova, ukoliko su zbog prekoračenja propisanog neoporezivog iznosa platili porez i prirez na dohodak, ne ostvaruju pravo na povrat poreza po osnovi godina života zato što se primitak ostvaren temeljem Zakona o obavljanju studentskih poslova ne smatra nesamostalnim radom”, napominju iz zagrebačkog SC-a.

Dodaju da student servis nema saznanja o isplatama na tuđi studentski ugovor, već o tome vodi brigu Porezna uprava.

Stipendije

Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima do iznosa od 1750 kuna mjesečno nisu oporezive porezom na dohodak. Stipendije mogu biti isplaćene i iznad propisane svote, no tada se na razliku plaća porez na način propisan za drugi dohodak (20 posto + prirez), bez obveze obračuna doprinosa za obvezna osiguranja.

Na žiro račune studenata posrednik (Studentski centar) doznačuje studentima zaradu ostvarenu preko studentskog ugovora. Studenti u pravilu imaju otvorene i tekuće račune na koje im fizičke osobe (roditelji, prijatelji) mogu doznačiti novac.

Izvor: dnevnik hr