U proračunu VSŽ za potrebe u zdravstvu osigurano 23,5 milijuna

0
default
Najviše je predviđeno za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija – 20.839.648 kuna
VINKOVCI – Vukovarsko-srijemska županija u svome je proračunu za javne potrebe u zdravstvu u ovoj godini osigurala 23.492.648 kuna.

Programima od interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju, usvojenima na posljednjoj sjednici Županijske skupštine, osigurava se provedba mjera i aktivnosti iz područja zdravstva koji nisu ugovoreni s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) te koordinacija s udrugama i ustanovama koje su svojim programima usmjerene na zdravlje građana.

Najviši iznos, 20.839.648 kuna, bit će usmjeren u financiranje decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija. To su bolnice u Vinkovcima i Vukovaru, domovi zdravlja u Vinkovcima, Vukovaru i Županji, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu VSŽ-a. Svoje su zahtjeve za doznaku tog novca zdravstvene ustanove dužne dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb VSŽ-a najkasnije do 5. u mjesecu za tekući mjesec, a utvrđeni popis prioriteta dostavlja se Ministarstvu zdravstva na suglasnost.

Za financiranje rada mrtvozorničke službe na području županije osigurano je 490.000 kuna. Iznos od 200.000 kuna Županija je predvidjela za program “Monitoring komaraca na području Vukovarsko-srijemske županije”, koji će na temelju ugovora provoditi Odjel za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Tu je i program “Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju”, za koji je osigurano 710.000 proračunskih kuna. Zavod za javno zdravstvo VSŽ-a svake godine izrađuje i provodi i Program javnozdravstvenih mjera u zaštiti zdravlja pučanstva VSŽ-a. Program obuhvaća epidemiološke i javnozdravstvene djelatnosti te promicanje zdravlja i prevenciju bolesti na području Vukovarsko-srijemske županije, a sve u svrhu smanjenja pojavnosti bolesti i povećanja mogućnosti izlječenja malignih bolesti, i to raznim programima otkrivanja bolesti. Time se nastoji podići razina zdravlja stanovništva u cjelini uz smanjenje broja čimbenika rizika za zdravlje i povećanje brige za vlastito zdravlje usvajanjem zdravih životnih navika. Za provedbu tog programa u 2022. u županijskom je proračunu predviđen iznos od 200.000 kuna.

U svrhu osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite u prometno izoliranom Iloku Vukovarsko-srijemska županija namijenila je 36.000 kuna Domu zdravlja Vukovar za organizaciju pripravnosti Službe sanitetskog prijevoza u Iloku tijekom vikenda i blagdanima.

Što se tiče ostalih javnih potreba u zdravstvu, Županija sufinancira i pilot-projekt preventivnih sistematskih pregleda usne šupljine braniteljske populacije, a tu je i program podizanja standarda primarne zdravstvene zaštite, rad Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, naknada za članstvo u Hrvatskoj mreži zdravih gradova i županija te sufinanciranje organizacije Sajma zdravlja.

TIMOVI HITNE MEDICINE ŽUPANJA I ILOK
Županija je namijenila i 240.000 kuna Zavodu za hitnu medicinu VSŽ-a za organizaciju dežurstva, odnosno pojačanu zdravstvenu zaštitu subotom, nedjeljom i blagdanima. Tim će se novcem, predviđenim za troškove rada liječnika i troškove medicinskog materijala i lijekova, osigurati jedan dodatni liječnik na punktu Tima1 u Ispostavi Županja. Županija financira i jedan tim T1 u ispostavi Zavoda u Iloku, gdje se četiri tima T1 financiraju na temelju ugovora s HZZO-om. U proračunu je za tu namjenu za 2022. godinu osiguran iznos od 660.000 kuna.
Marija Lešić Omerović-glas slavonije hr