Uspješno završena još jedna grupa polaznika Male škole plivanja Vinkovačkog plivačkog kluba

0
Uspješno završena još jedna grupa polaznika Male škole plivanja Vinkovačkog plivačkog kluba u sklopu projekta Hrvatska pliva u 2022 godini koju sufinancira Ministarstvo turizma i sporta.
Po završetku programa svi zainteresirani se mogu nastaviti baviti plivanjem u VPK.

Prisjetimo se:

Vinkovački plivački klub osigurao je sredstva na natječaju Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača Hrvatska pliva 2022.

Ukupan iznos programa je 147.525, kn. Ministarstvo turizma i sporta sufinancira program sa 117.725, kn ,a 29.800,00 kn VPK vlastitim sredstvima.

Kroz program koji je besplatan za sve polaznike, proći će 105 polaznika. Ove godine omogućeno je sudjelovanje i djece sa poteškoćama. Period trajanja programa je od lipnja do prosinca ove godine, a namijenjen djeci u dobi od 5 do 14 godina starosti. Osnovni cilj programa je osposobiti ne plivače da samostalno mogu preplivati 25 m, a sekundarni cilj je zadržati što je moguće veći broj djece u klubu kako bi se nastavila baviti aktivnim plivanjem. Program se sastoji od 20 sati koji je izrađen u suradnji s HPS. Treninzi će se održavati od ponedjeljka do petka u popodnevnim terminima. Na provedbi programa će sudjelovati 4 školovana trenera i jedan volonter sa velikim plivačkim iskustvom koji su i sami nekad bili plivači.

U okviru programa bio je organiziran Dan otvorenih vrata VPK na kojem su roditelji, djeca i svi zainteresirani mogli pratiti trening sa galerije. Također je bila organizirana edukativna radionica.


 

Predavanje na temu obuke neplivača održao je dr.sc. Mario Lovrić, a koje je namijenjeno svim roditeljima polaznika, trenerima, članovima kluba i drugim zainteresiranim korisnicima bazena.