Za programe u kulturi i tehničkoj kulturi dodijeljeno 880 tisuća kuna potpora

0
141

U skladu s Odlukom o raspodjeli financijskih potpora iz Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi, vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić dodijelio je danas potpore za koje je iz županijskog proračuna osigurano 880 tisuća kuna.

Riječ je o programima koji se, između ostalog, odnose na kulturno i umjetničko stvaralaštvo, umjetnost, glazbu i scensku umjetnost, kulturno i umjetničko stvaralaštvo nacionalnih manjina, kulturne i umjetničke institucije i manifestacije koje je Vukovarsko -srijemska županija odredila kao značajne. Tu su i aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi te poticanje i promicanje tehničke kulture na području županije.

U to spadaju programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju kako darovitu tako i hendikepiranu djecu.

Županijska pročelnica za kulturu i turizam, Tamara Kalistović je naglasila kako je ove godine od 166 prijava, njih 108 ostvarilo pravo na financijsku potporu.

Župan Damir Dekanić rekao je kako je ove godine povećan interes za inicijativama, koje Županija financijski podupire, što kako je rekao „zahtjeva i povećanje sredstava u proračunu za tu namjenu”.