Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima

0

Foto: MUP

Danas su policijske službenice za prevenciju Mirna Marić i Marina Škarica iz Ureda načelnika PU vukovarsko-srijemske za učenike Srednje strukovne škole Vinkovci provele preventivnu aktivnost iz projekta “Zajedno”, koja je usmjerena na sprječavanje trgovanja ljudima

Danas, 18. listopada policijske službenice za prevenciju Mirna Marić i Marina Škarica iz Ureda načelnika PU vukovarsko-srijemske su za učenike Srednje strukovne škole Vinkovci provele preventivnu aktivnost iz projekta “Zajedno”, koja je usmjerena na sprječavanje trgovanja ljudima. Ujedno, ukazano im je koji su ciljevi spomenute preventivne akcije i modaliteti kažnjivog ponašanja trgovanja ljudima.

Obilježavanje Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima je krenulo od 2007. godine kako bi se senzibilizirala javnost i kako bi se ukazalo na važnost zaštite i pomoći žrtvama trgovanja ljudima što je u skladu s člankom 18 Direktive 2011/36/EU koju je Republika Hrvatska ratificirala; dok je potreba senzibiliziranja, progovaranja i poduzimanja različitih preventivnih mjera naglašena kao prioritet u usvojenoj EU strategiji za iskorjenjivanje trgovanja ljudima.

Trgovanje ljudima predstavlja vrbovanje, kupnju, prodaju, predaju, prijevoz, poticanje ili posredovanje u kupnji, prodaji ili predaji, pružanje utočišta i prihvat osoba, uporabu sile, prijetnju uporabom sile ili drugim oblicima prinude, otmice, prijevare, zlouporabe položaja ili ovlasti da bi se došlo do pristanka osobe koja ima kontrolu nad drugom osobom, u svrhu iskorištavanja koje minimalno uključuje korištenje osoba u prostituciji ili druge oblike seksualnog iskorištavanja, prisilan rad ili usluge, ropstvo, postupke slične ropstvu, trgovanje organima i drugo. Trgovanje ljudima jedan je od najvećih međunarodnih problema i rastućih fenomena.

ZAŠTO SE TRGUJE LJUDIMA?

 • Zbog prisilne prostitucije
 • pornografije
 • seksualnog turizma
 • robovskoga rada
 • prosjačenja
 • nezakonitog usvajanja djece
 • sklapanja lažnog i prisilnog braka
 • trgovanje ljudskim organima. Trgovanje ljudima jedan je od najgorih zločina našeg doba jer se trguje ljudskim bićima, čime se čini neprocjenjiva povreda ljudskih prava. Muškarci su najčešće žrtve zbog prisilnog rada, žene zbog prostitucije, a djeca zbog prosjačenja i prodaje obiteljima bez djece.  

VELIKA OBEĆANJA

Do žrtava se dolazi na različite načine. Iza, na prvi pogled, primamljivih oglasa o dobro plaćenim poslovima u inozemstvu koje nude razne “agencije”, često se krije organizirani kriminal. Žrtve se prijevarom odvode iz mjesta prebivališta, oduzimaju im se osobni dokumenti te ih se prisiljava na razne poslove. Od trenutka oduzimanja dokumenata, žrtve, iako možda još toga nisu svjesne, najčešće postaju žrtve trgovanja ljudima.

Naime, potencijalne žrtve često se javljaju na izuzetno primamljive oglase za odlično plaćene poslove u zemlji ili inozemstvu. Trgovci ljudima su žrtvama ponekad i poznate osobe, odnosno prijatelji ili poznanici, koji ostavljaju dojam iskusnih i profesionalnih osoba. Lažni prijateljski posrednici žrtvama nude plaćanje troškova putovanja i rješavanje svih administrativnih pitanja. No, dolaskom na odredište njihovo se ponašanje mijenja. Žrtvama se prvo, uz izliku da je to zbog njihove vlastite sigurnosti, oduzmu osobni dokumenti, drži ih se u fizički i psihički nemogućim uvjetima  te postaju prisiljene ilegalno raditi kako bi pokrile novonastale troškove koji neprekidno raste. Uz to ih se zlostavlja, prisiljava na prostituciju i konzumaciju opojnih droga, izgladnjuje, onemogućava im se kontakt s rodbinom i prijateljima te im nije omogućena zdravstvena zaštita. 

Ponekad potencijalne žrtve nikada niti ne stignu na mjesto odredišta, već ih se na putu, u fazi transporta, često preprodaje novim trgovcima. Najčešća mjesta eksploatacije su ulice, noćni klubovi, diskoteke, restorani, tvornice, privatni posjedi, obiteljske kuće, stanovi, domaćinstva.

Ukoliko uočite primamljiv oglas za odlično plaćen posao u zemlji ili inozemstvu iako se ponuda čini legalnom, jer “trgovanje ljudima se događa nekom drugom”, za svaki slučaj potrebno je:

 • Ostvariti kontakt s poslodavcima, raspitati se o njihovim referencama
 • Obaviti dostupne provjere o poslodavcu, koristiti otvorene izvore pri prikupljanju podataka
 • Obaviti razgovor s poslodavcem glede uvjeta zapošljavanja, zarade, plaćanja doprinosa
 • Zatražiti primjerak i pojašnjenje ugovora o zapošljavanju
 • Ne dopustiti da druge osobe rješavaju administrativna pitanja glede zapošljavanja
 • Savladati osnove stranog jezika u slučaju odlaska u inozemstvo
 • Napravite preslike osobnih dokumenata
 • Putnu ispravu dati na uvid samo ovlaštenim službenicima.

U slučaju da vam budući poslodavac ne želi omogućiti neku od navedenih stvari, opravdavajući se na razne načine, odustanite od mogućeg posla, bez obzira koliko se primamljiv činio.

izvor: PUVS