Ivankovo: za projekte civilnih udruga 163,8 tisuća eura

0

U Domu branitelja Ivankovo održano je svečano potpisivanje Ugovora o financiranju udruga građana s područja Općine Ivankovo.

U skladu s odredbama Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Ivankovo raspisan je Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba socijalne zaštite i udruga iz Domovinskog rata, Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima te Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u sportu.

Povjerenstvo za ocjenjivanje pristiglih prijava po Javnom pozivu provelo je postupak ocjenjivanja i financijskog vrednovanja te predložilo općinskom načelniku dodjelu proračunskih sredstava udrugama građana.

Ukupno su 22 udruge prijavile 24 programa za financiranje za što je iz Proračuna Općine Ivankovo izdvojeno 163.800,00 € ili 1.234.151,10kn, od toga za:

– udruge u okviru javnih potreba u kulturi i društvenim djelatnostima – 6.000,00 € (2 udruge),

– udruge iz područja socijalne zaštite i udruge proizišle iz Domovinskoga rata – 12.800,00 € (5 udruga),

– udruge u sportu – 145.000,00 € (15 udruga).

Dodijeljena financijska sredstva će se udrugama doznačivati sukladno priljevu financijskih sredstava u Proračun kao i intenzitetu provedbe programa od strane udruga.