JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA IZ PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA

0

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu kojim se provode mjere s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca.

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti i zadruge:
• Koji imaju sjedište na području grada Vinkovaca i provode ulaganje na području grada Vinkovaca
• Koji su osnovani najranije 01.11.2020. godine
• Koji po prvi put koriste sredstva Grada Vinkovaca za početak obavljanja poslovne djelatnosti
• Koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu
• Koji imaju najmanje jednog zaposlenog
• Koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
• Koji nemaju evidentiran dug prema Gradu Vinkovcima o kojima službenu evidenciju vode nadležne službe Grada Vinkovaca
• Koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU o de minimis potporama
• Nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
• Koji nisu trenutno u blokadi

Prijava na Javni poziv podnosi se putem Prijavnog obrasca (MVK obrazac) zajedno s potpunom dokumentacijom.

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici poštom ili predajom osobno na adresu:

Grad Vinkovci
Bana Jelačića 1
32100 Vinkovci
s naznakom
„NE otvarati – Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – Novi poduzetnici“

Sve potrebne obrasce i popratnu dokumentaciju podnositelji mogu preuzeti na web stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti u Upravnom odjelu gospodarstva Grada Vinkovaca na telefon 032/638-461 ili na e-mail [email protected] .

Prijave projekata na ovaj Javni poziv bit će moguće podnositi od 26.02.2021. godine do 31.10.2021. godine.

Projektne prijave koje budu dostavljene/poštom poslane prije ili poslije naznačenog roka, smatrat će se nevažećima.