Katolička crkva traži da se promijeni odluka o 25 vjernika na misama

0

Najangažiraniji u tome je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, koji se u svome predbožićnom pismu pozvao na francuski primjer

Hoće li za polnoćke u crkvama moći biti više vjernika, pitanje je na koje sada još uvijek nema odgovora. No u Crkvi se, s najviših razina, podgrijava ta tema, odnosno upozorava na nelogičnost odluke o broju od 25 vjernika bez obzira na veličinu crkve. Najangažiraniji u tome je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, koji se u svome predbožićnom pismu pozvao na francuski primjer, gdje je broj vjernika bio ograničen na 30, ali su protiv te odluke ustali francuski biskupi.

– U laičkoj Francuskoj na temelju odluke višeg tijela (u ovom slučaju Državnog vijeća) da bi se zaštitilo vjernike od diskriminacije, određeno je da se u roku od tri dana donesu mjere koje će voditi računa o proporcijama veličine crkve, kao i da se pravila o slobodi prodaje i industrijske proizvodnje primijene i na slobodu bogoštovlja. Sve to navodi na zaključak da je i u nas nužno donijeti propis koji će se temeljiti na sigurnosnoj fizičkoj udaljenosti među vjernicima. Tada se taj kriterij može primjenjivati sukladno veličini određenoga prostora, pri čemu taj isti kriterij, s određenim razumljivim odstupanjima, može biti primjenjiv i u drugim društvenim ozračjima – napisao je kardinal Bozanić.

Crkva je, također, poručila da neće odustati od slavljenja misa s narodom, kao u prvome valu, no da će se prilagoditi uvjetima, što i dosad čini, pridržavajući se propisanih epidemioloških mjera, kao i preporuka vjernicima da misna slavlja prate putem elektroničkih medija piše vecernji hr.