NA 31. SJEDNICI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE USVOJEN REBALANS PRORAČUNA ZA TEKUĆU GODINU

0
NA 31. SJEDNICI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE USVOJEN REBALANS PRORAČUNA ZA TEKUĆU GODINU
U Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima održava se 31.sjednica Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije, na kojoj će se, nakon što je usvojen zapisnik sa 30.sjednice, vijećnici su prihvatili i usvojili Prijedlog II. izmjena i dopuna proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu, te Prijedloge:
a) proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu i projekcije za 2022.-2023. godine, a potom i
b) odluke o izvršavanju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu.
Zatim će se vijećnicima predstaviti Prijedlog plana pokrića manjka prihoda iz prethodnog razdoblja u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2023. godine, te Prijedlog odluke o financijskoj pomoći Općoj županijskoj bolnici Vinkovci kao i Prijedlozi: a) odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OŽB Vinkovci za                          nabavu PCR dijagnostičkog sustava
               b) odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave iz                        Tablice predmeta nabave za 2020. godinu – 7. izmjena, čija pojedinačna                            vrijednost prelazi 300.000,00 kn.
Isto tako, biti će i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok za dodatno zaduženje za financiranje projekta Support Life, Prijedlog odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije kao i Prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Vukovarsko-srijemske županije u 2021. godini.
Foto:fb VSŽ
Potom će se vijećnicima predstaviti Program rada sa prijedlogom financijskog plana Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu, Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2021. godinu, a na samom kraju će se razmatrati o Prijedlozima:
a) odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije,
b) odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Vukovarsko-srijemske županije
c) odluke o razrješenju i izboru člana/ice Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.
Prije početka sjednice Skupštine župan Božo Galić je spomenuo kako je ova 2020.godina sve nas iznenadila zbog pandemije koronavirusom ali se i dalje radi te je izjavio: -“Planirali smo kako će proračun biti dosta slabiji, ni ipak se pokazalo kako je gospodarstvo malo življe nego što smo mislili, uz mjere koje se provode.
Naš prihod u rebalansu će biti svega nekoliko posto manji, nego u protekloj godini, jer ipak gospodarstvo trpi, ali očekujemo da će se nastaviti u sljedećoj godini još kvalitetnije i kako će ova epidemija završiti.
Nastavljamo s našim programima vrlo aktivno i vjerujem kako ćemo izrealizirati strateške projekte u poljoprivredi i drvnom sektoru i obnovljivim izvorima energije na našem području koje će donijeti novi boljitak, više radnih mjesta, i ono što je potpisano za naše strateške projekte, što idu u realizaciju sljedeće godine, oko 400 milijuna kuna veći proračun nego što je to u ovoj godini.”
Pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija Sandra Adžaga istaknula je kako se punio proračun za ovu godinu i plan proračuna za 2021.godinu te je rekla: -“Proračun za iduću 2021. godinu sastoji se od prihoda u iznosu od 1 milijarde i 403 milijuna kuna te rashoda u iznosu od 1 milijarde i 421 milijun kuna te od viška prihoda u iznosu od 18 milijuna kuna.
Ovaj višak prihoda sastoji se od viška prihoda Vukovarsko-srijemske županije u iznosu od 5 milijuna kuna, te od viška prihoda od proračunskih korisnika u iznosu od 13 milijuna kuna. Od ukupno planiranih prihoda u proračunu na vlastite namjenske prihode proračunskih korisnika otpada čak 944 milijuna kuna odn. 72%, a preostalih 28% otpada na decentralizirana sredstva u iznosu nešto manjem od 78 milijuna kuna, dok na čisti županijski proračun otpada 285 milijuna kuna odnosno 22%.
Karakteristike proračuna za iduću godinu su sljedeće: Iz državnog proračuna osigurali smo pomoć u iznosu od 17,55 milijuna kuna za sufinanciranje preuzetih djelatnika iz Ureda državne uprave. Za popis stanovništva iduće godine osigurali smo sredstva u iznosu od 3 milijuna kuna, za lokalne izbore smo osigurali 2,7 milijuna kuna, za rekonstrukciju Osnovne škole Babina Greda 3,5 milijuna kuna, za rekonstrukciju Osnovne škole Nikola Andrić u Vukovaru pola milijuna kuna, za borbu protiv COVIDA-19 je 1,5 milijuna kuna, za razvoj poljoprivrede 5,8 milijuna kuna, za prijevoz učenika srednjih škola 19,2 milijuna kuna.”
Navodeći o izdatcima za učenike i studente te mlade obitelji pročelnica Adžaga je istaknula: -“Nadalje, osigurali smo sredstva za demografske mjere i to za prijevoz studenata 450 tisuća kuna, za pomoć mladim obiteljima za stambeno zbrinjavanje 1,75 milijuna kuna te za školsku prehranu 1,92 milijuna kuna.
Na kraju proračuna za narednu godinu imamo strateške projekte koji su planirani u iznosu nešto manjem od 225 milijuna kuna: Geotermalni izvori, Drvno-tehnološki centar, Agro-tehnološki centar, Poduzetnička zona Vuka, Proizvodnja jaja iz slobodnog uzgoja te Transportno-logistički centar.”