NAJAVA NATJEČAJA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VINKOVCI U PEDAGAŠKOJ GODINI 2022./23.

0

Foto: pixabay

NAJAVA NATJEČAJA ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ VINKOVCIU PEDAGAŠKOJ GODINI 2022./2023.

Zahtjeve za upis djeteta u Dječji vrtić Vinkovci za pedagošku godinu 2022./2023. roditelji će moći od ove godine predati iz svojih domova bez potrebe odlaska u vrtić i prikupljanja dokumentacije.

Upisi će se po prvi puta provoditi elektronski, putem web aplikacije e-Upisi koja je dio e-usluga portala eGrađani. Prednost e-upisa je da se dokumenti potrebni za upise automatski povlače iz sustava e-Građani i time se rasterećuje roditelje fizičke dostave dokumenata.

Za korištenje web aplikacije potrebni su pristup internetu i važeća vjerodajnica najmanje sigurnosne razine 2 za pristupanje sustavu e-Građani.

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Vinkovci u pedagošku 2022./2023. godinu moći će se podnijeti u redovitom upisnom roku od 12. do 20. svibnja 2022. godine. Prije podnošenja zahtjeva za upis djeteta potrebno je obavezno pročitati sve upute koje će biti dostupne na web stranici Dječjeg vrtića Vinkovci http://dv-vinkovci.hr/ i službenoj stranici Grada Vinkovaca https://www.grad-vinkovci.hr/hr .

Za sve one koji nemaju uvjete za pristup e-prijavi tehnička podrška bit će pružena u Upravi Dječjeg vrtića Vinkovci, J.J.Strossmayera 7, Vinkovci. (PO „Stribor“). Za korištenje tehničke podrške u periodu upisa, obvezna će biti prethodna najava na broj telefona 032/338-446 od 9 do 14 sati ili na e-mail: [email protected].

Konačni rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Vinkovci i web stranici http://dv-vinkovci.hr/ 10. lipnja 2022.g.