Od 2027. djeca će u obaveznoj predškoli, umjesto 250, biti 700 sati

0

Ulaganja u vrtiće započela su još prošle godine, odnosno na 248 projekata dogradnje i izgradnje vrtića čime su osigurani kapaciteti za 16.236 djece.

Do 2027. godine, sudeći po planovima i pripremljenom novcu, u hrvatskim dječjim vrtićima diljem zemlje trebalo bi se osigurati dodatnih 22.500 upisnih mjesta, čime hrvatski predškolski sustav ulazi u fazu obvezne predškole za svu djecu, piše u petak Večernji list .

Iako je u zakonu već dugo propisana obvezna predškola, koja se sada primjenjuje isključivo za djecu koja pohađaju vrtiće, ta obveza nije obuhvaćala djecu koja nemaju mjesto u vrtiću i ni po čemu zapravo nije bila obvezujuća jer mnoge jedinice lokalne samouprave nemaju ni kapaciteta niti uvjeta da bi se slijepo slijedilo slovo zakona.

Sada se to mijenja pa će natječajima za dječje vrtiće koji su u tijeku i koji će se još raspisivati ​​u idućim godinama, a koji se odnose na proširenje i dogradnju objekata, slovo zakona doista postaje obvezujuće do te mjere da će roditelji koji su ogluše na obveznu predškolu svoju odluku morati pravdati centrima za socijalnu skrb.

Kada se ujednače uvjeti iu vrtićima osigura mjesto za svu djecu, tada se mijenja i predviđena satnica u kojoj će djeca boraviti u predškoli – od dosadašnjih 250 na obveznih 700 sati predškole.

Ulaganja u vrtiće započela su još prošle godine, odnosno na 248 projekata dogradnje i izgradnje vrtića čime su osigurani kapaciteti za 16.236 djece.

Trenutačno je aktivan drugi javni poziv, au planu je i treći, i to sve kako bi Hrvatska ispoštovala europske standarde da s dosadašnjih 78,8 posto obuhvaća djecu u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju (RPOO) u dobi od tri godine do polaska u školu , 2027. godine dosegne 90 posto djece upisane u dječje vrtiće.

Uz infrastrukturne promjene, u tijeku je i izrada nacrta prijedloga Nacionalnog kurikuluma predškole, koji će prvo biti na stručnu recenziju, a onda iu javno savjetovanje, piše novinarka Večernjeg lista Lana Kovačević.