RAZVOJ GRAĐEVINSKOG SEKTORA DIREKTNO UTJEČE NA UKUPNI RAZVOJ GOSPODARSTVA

0

Davor Mecanović: iz godine u godinu podižemo standarde u radu kako bi građani i investitori što jednostavnije i brže dolazili do svih potrebnih dozvola.

Građevinarstvo je jedna od najvažnijih grana svakog gospodarstva pa tako i hrvatskoga. Prema podatcima Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine prošle godine je u našoj zemlji izdano 11.600 građevinskih dozvola, ukupan obujam radova bio je vrijedan oko šest milijardi eura te se može reći kako je gotovo 10 posto nacionalnog BDP-a u rukama građevinara, dok je u hrvatskom građevinarstvu zaposleno oko 140 tisuća radnika. Velik dio infrastrukturnih javnih radova oslanja se na europske fondove pa stoga nije nevažna ni činjenica kako je pred Hrvatskom u idućih sedam godina oko 25 milijarda eura iz EU fondova, a veliki dio tog novca slit će se upravo u građevinski sektor.

Osim za poslove vezane uz gradnju, u ovom gradskom odjelu redovno rade i na projektima koji se odnose na zaštitu okoliša. Tako je, napominje pročelnik Mecanović, Gradsko vijeće grada Vinkovaca na svojoj rujanskoj sjednici donijelo Odluku o pristupanju Vinkovaca Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju. Europski Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju je inicijativa koja okuplja na tisuće lokalnih tijela vlasti koja svojim građanima žele osigurati bolju budućnost. Potpisnici Sporazuma dobrovoljno se obvezuju na provedbu ciljeva Europske unije za klimu i energiju na svom području, što između ostalog podrazumijeva i izradu Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (eng. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) u roku od dvije godine nakon formalnog pridruživanja inicijativi.

„Grad Vinkovci je ovu obvezu ispunio već 18. prosinca 2023. godine kada je na sjednici Gradskog vijeća prihvaćen prijedlog Odluke o donošenju SECAP-a. Akcijski plan obuhvaća izradu baznog i kontrolnog inventara emisija CO2 kako bi se dobio uvid u trenutno stanje potrošnje energije u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete. S obzirom na potrošnju energije u primarnim sektorima, SECAP donosi grupu mjera za ublažavanje klimatskih promjena, čijom se implementacijom djeluje na smanjenje potrošnje energije i emisija CO2. Plan sadrži i Analizu rizika i ranjivosti od klimatskih promjena koja promatra moguće utjecaje i rizike od klimatskih promjena na najugroženije sektore zdravlja, poljoprivrede, turizma i vodoopskrbe. Na temelju Analize ranjivosti i rizika donose se mjere prilagodbe klimatskim promjenama na ranjive sektore. Cilj je postizanje klimatske neutralnosti i otpornosti na klimatske promjene, omogućavanje niskougljičnog razvitka, energetske održivosti te suzbijanje energetskog siromaštva“, naglašava pročelnik Mecanović.

Tako je u sklopu SECAP-a Grada Vinkovaca izrađena analiza rizika i ranjivosti od klimatskih promjena za najugroženije sektore zdravlja, poljoprivrede, turizma i vodoopskrbe. Analiziran je utjecaj mogućih prijetnji klimatskih promjena te ranjivost promatranih sektora na iste. Na temelju analize rizika planirana je provedba osam mjera prilagodbe u sektoru zdravlja, dvije mjere u sektoru vodoopskrbe, četiri mjere u sektoru poljoprivrede, dvije mjere u sektoru turizma te četiri općenite mjere prilagodbe klimatskim promjenama.

Prošle godine Vinkovcima je odobren i projekt „S manje otpada u bolje sutra“ te će u sklopu istog uskoro uslijediti obrazovno-informativne aktivnosti koje su u skladu s Planom gospodarenja otpadom grada Vinkovaca, a koje će pozitivno utjecati na ciljnu skupinu u vidu shvaćanja važnosti njihove uloge u kružnom gospodarenju otpadom. Cilj projekta je smanjiti količine otpada koji se odlaže na odlagalištima te povećati stopu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i recikliranja. Krajem 2023. organizirana je edukacija pod nazivom „Zgrade gotovo nulte energije – nZEB“ u suradnji s Društvom arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Vinkovci te je nastavljena provedba aerobiološkog motrenja zraka koja se odnosi na mjerenje i analizu peludi u zraku na području grada. Rezultati mjerenja uz peludnu prognozu objavljuju se jednom tjedno na web stranici Grada Vinkovaca u svrhu unapređenja zdravlja osoba oboljelih od alergijskih bolesti dišnog sustava, a provodi ga Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.