Pepelnica – što znači ‘posipati se pepelom po glavi’ na početku korizmenog vremena?

0
99

Danas je Čista srijeda ili Pepelnica, što znači i početak preduskrsnog korizmenog vremena. Na današnji dan vjernici se obredno posipaju pepelom. Što zapravo znači taj obred objašnjava fra Branko Lovrić iz Zadra.

Što znači posipati se pepelom po glavi?

Najprije ćemo pojasniti što je pepeo u kršćanskoj simbolici, a tako ćemo doći i do pravoga značenja frazema.

Dakle, u kršćanskoj simbolici pepeo je znak pokore i obraćenja (događaj proroka Jone i Ninive – usp. Knjiga proroka Jona pogl. 3, Stari Zavjet), a u isto vrijeme naznačuje smrtnost čovjekova tijela te podsjeća na kratkotrajnost i prolaznost zemaljskog života (prispodoba o Jobu).

Gestu pepeljanja – posipanja pepela po glavi ili stavljanja pepela na čelo u znaku križa, u srednjem su vijeku, zbog naglašavanja ništavnosti i prolaznosti zemaljskog života, pratile riječi: Sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah pretvoriti (lat. Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris).

U novije vrijeme, obred pepeljanja gleda se kao znak obraćenja i vazmene (uskrsne) obnove – ne isključujući prvi značaj pepeljanja, uvedena je formula koja prati gestu pepeljanja, a glasi: Obrati se i vjeruj evanđelju., a u isto vrijeme je određeno da se obred pepeljanja ima obaviti nakon evanđelja i homilije kako bi se pokazalo da se obraćenje i pokora rađaju iz slušanja i razmatranja Riječi Božje.

Sad možemo riješiti značenje frazema posipati se pepelom po glavi. U svakodnevnom životu značilo bi to kajati se zbog učinjenih nedjela.

Smisao obreda pepeljanja na Čistu srijedu ili Pepelnicu, kako je Čista srijeda nazvana po obredu kojega kršćani u toj prigodi vrše, nalazi se u teološko-duhovnom značenju korizmenog liturgijskog vremena koje započinje upravo Čistom srijedom ili Pepelnicom.

Što je korizmeno liturgijsko vrijeme?

Korizmeno liturgijsko vrijeme jest vrijeme pokore i vrijeme obraćenja, tj. intenzivnijega življenja svoga odnosa prema Bogu, a iskazuje se u korizmenim pokorničkim djelima – postu, molitvi i dobrim djelima (djelima milosrđa) te u nastojanju da čovjek ovlada, pročisti i usmjeri svoje život prema Bogu (vršenju volje Božje) boreći se protiv svega onoga što ga na tom putu sprječava, bilo da je riječ o neurednim sklonostima duše i tijela ili svijeta, ili đavla.

Je li obred pepeljanja star koliko i kršćanstvo?

Obred pepeljanja na početku korizmenoga liturgijskog vremena kao praksa u Crkvi uveden je za sve kršćane na kraju prvoga tisućljeća kršćanstva.

Od čega se dobiva pepeo s kojim se kršćani na Pepelnicu posipaju po glavi?

Pepeo se dobiva spaljivanjem maslinovih grančica koje su blagoslovljene na prošlu Cvjetnicu.