REALIZACIJA EU-PROJEKTA „HUMANITARNI PAKET ZA SLAVONIJU I POUNJE 2“

0
Foto: CK Vinkovci
REALIZACIJA EU-PROJEKTA „HUMANITARNI PAKET ZA SLAVONIJU I POUNJE 2“
U sklopu aktivnosti iz EU-projekta „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ koji se u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. godine financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), jučer je u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Županja održan uvodni partnerski sastanak i edukacija o korištenju informatičke platforme za provedbu projekta.
Kako je u uvodu naglasila ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Županja Marija Dugalić, projekt „Humanitarni paket za Slavoniju i Pounje 2“ će se provoditi na području tri županije: Vukovarsko – srijemske, Brodsko – posavske i dijelu Sisačko – moslavačke županije.
Može biti slika sljedećeg: jedna ili više osoba, ljudi stoje, ljudi sjede i u zatvorenom Foto: CK Vinkovci

Nositelj projekta je GDCK Županja, a partnerske organizacije su GDCK Ilok, GDCK Vinkovci, GDCK Vukovar, GDCK Nova Gradiška, GDCK Slavonski Brod, GDCK Hrvatska Kostajnica i GDCK Novska.
Partner na projektu je i nacionalno društvo Hrvatskog Crvenog križa koje projektu pruža logističku podršku u aktivnostima edukacija i održavanja IT platforme – osnovnog alata za vođenje baze podataka krajnjih korisnika. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.051.816,41 kn, a provodit će se tijekom godine dana.
Nazočnima su se riječima podrške obratili i gradonačelnik Županje Davor Miličević, predsjednik Društva Crvenog križa Vukovarsko-srijemske županije dr. Mato Karalić, predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Županja Terezija Nemetz i Tajana Čolakovac iz Službe za EU i druge projekte Hrvatskog Crvenog križa.
Predstavnicima partnerskih organizacija su prezentaciju i izvještajnu tablicu zajedničkih pokazatelja predstavili ravnateljica GDCK Županja Marija Dugalić i voditelj projekta Branimir Lukačević, a edukaciju o korištenju IT-platforme održala je Ivana Kosić, administratorica projekta.
Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba, stajati, u zatvorenom i ured
Foto: CK Vinkovci

Projektne aktivnosti usmjerene su na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osoba i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.
Ciljne skupine projekta su:
1. samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade kojima je utvrđeno pravo rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb;
2. osobe starije od 65 godina u samačkom ili dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjima do 1.500,00 kn, odnosno do 2.000,00 kn za dvočlano kućanstvo;
3. samohrani roditelji ukupnim primanjima u kućanstvu nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH (4.062,51 kn);
4. obitelji s troje ili više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od 6.436,00 kn,
5. iznimno samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od tri (3) mjeseca, ostali nezaposleni ili zaposleni bez ili blokiranih primanja, te samci i obitelji koji zbog različitih razloga ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe i privremeno su u problemu.
Broj korisnika paketa pomoći u hrani procijenjen je na 9.212 osoba, dok je broj korisnika paketa osnovne materijalne pomoći procijenjen na 9.106 osoba.
Distribucija paketa hrane vršit će se putem vlastitih distribucijskih kanala partnera uz najstrože poštivanje propisanih epidemioloških mjera i preporuka za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom (COVID-19).
Jedna od popratnih mjera projekta bit će edukacija minimalno 360 krajnjih korisnika o upravljanju kućnim budžetom i financijskoj pismenosti s naglaskom na upravljanje kućnim budžetom kroz svođenje troškova na minimum i zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba uz relativno skromne resurse. Provedba ove mjere uključuje edukaciju najmanje 20 djelatnika i volontera koji će nakon završene obuke održati jednu ili više edukacija za krajnje korisnike.
Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba, stajati i u zatvorenom
Foto: CK Vinkovci

Druga popratna mjera je savjetovanje i direktna potpora krajnjim korisnicima, osobito pomoć u pristupu socijalnim pravima i uslugama.
Treća popratna mjera je podizanje svijesti korisnika o održavanju osobne higijene i zdravlja te promicanje zdravog načina života s naglaskom na održavanje osobne higijene i higijene kućanstva vezano za održavanje zdravlja i prevenciju zaraznih bolesti gdje će naglasak biti na aktualnoj epidemiji zarazne bolesti COVID-19, pravilna prehrana, tjelesne aktivnosti i zdravi okoliš kao faktor za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti.
Za potrebe promidžbe i vidljivosti projekta izradit će se i tiskati promidžbeni materijal.
Provedbom ovog projekta, ostvaruju se specifični ciljevi: ublažava se nedostatak hrane kod socijalno najpotrebitijih samaca i obitelji i poboljšava kvaliteta života, smanjuje se njihova socijalna isključenost zbog slabijeg materijalnog stanja, te se unaprjeđuje sustav prikupljanja donacija hrane.
Dugoročni rezultat projekta je ojačan i koordinirani sustav podrške skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, što je između ostalog i jedan od ciljeva Strategije borbe protiv siromaštva.