U Vinkovačkoj Velikoj crkvi počela obnova središnjeg oltara

0

Dolaskom djelatnika Hrvatskog restauratorskog zavoda, Restauratorskog odjela Split, danas je počela obnova središnjeg oltara u vinkovačkoj crkvi Sv. Euzebija i Poliona, Velikoj crkvi, kako ju najčešće Vinkovčani nazivaju. Ovim zahvatom završit će višegodišnja obnova crkve, koja je tijekom Domovinskoga rata pretrpjela velika oštećenja.

“Oltar je prevelik i pretežak da bi se rastavljao, osim sporednih dijelova, koji se mogu iznijeti i odnijeti na restauraciju u Restauratorski zavod u Zagrebu. Zbog toga će restauratori raditi u samoj crkvi, a krenuli su danas postavljanjem skela. Velika slika na oltaru, koja je neprocjenjive vrijednosti, već je restaurirana i treba završiti okvir i ukrase. Time će biti završena jedina cjelovita restauracija u povijesti ove vinkovačke crkve od kako ju je sagradila austrijska carica Marija Terezija”, ističe prečasni Tadija Pranjić, župnik župe Sv.Euzebija i Poliona Vinkovci.

Foto: novosti.hr

Nažalost, ono što je do toga dovelo tragično je, a riječ je o oštećenjima koje je crkva pretrpjela u agresiji na Hrvatsku u kojoj srbočetnički agresor upućujući svoje projektile nije birao ciljeve, ili ih je, baš naprotiv, upravo birao gađajući crkve, knjižnice, muzeje, bolnice, škole…

“U povijesti Velike crkve doživio sam najveću tragediju koju nije doživio nijedan župnik prije mene, počevši od trenutka kada su zločinci, četnici i JNA, spalili do temelja Župni ured, a poslije srušili crkveni toranj, uništili zvona, razorili krovište, uništili vitraje… Hvala Bogu sada će crkva, kada završe ovi radovi, planirano je do Božića, biti baš onakva kakva treba biti, kako ju je carica zamislila kada je dala nalog da se sagradi, a pred kojom se onda u parku postrojavala carska vojska kada je odlazila na položaje granice prema Osmanlijama”, ističe prečasni Tadija Pranjić.

Foto:orioninfovk.com

Ratna šteta na baroknoj crkvi građenoj od 1772. do 1777. godine, registriranoj kao spomenik kulture, procijenjena je na četiri i pol milijuna tadašnjih njemačkih maraka, a obnova je trajala gotovo tri desetljeća. Cijelo to vrijeme, od onih najtežih trenutaka u Domovinskom ratu pa sve do danas, kada napokon svjedoči i zadnjim radovima, uz svoje vjernike i svoju crkvu bio je prečasni Tadija Pranjić.

“Jedan sam od svećenika koji je preživio najtragičnije trenutke u Domovinskom ratu. Sahranio sam najviše poginulih hrvatskih vojnika u cijeloj Hrvatskoj. Nagledao sam se i naslušao puno suza i puno plača. Prošao sam i ovaj veliki posao obnove. Kolega koji dođe iza mene neće imati više nikakvih materijalnih radova i moći će mirno raditi. Vinkovčanima bih rekao neka čuvaju Veliku crkvu. Ona je bila simbol i u ratu, ona je mjesto okupljanja i u dobru i u zlu”, poručio je prečasni Tadija Pranjić.

Recimo i to kako je župa Sv. Euzebija i Poliona 28. svibnja 2020. godine sklopila ugovor o sufinanciranju projekta Konzervatorsko-restauratorska obnova glavnog oltara crkve Sv. Euzebija i Poliona Vinkovci s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Programu ulaganja u zajednicu u vrijednosti 150.000 kuna. Pripremu projektne dokumentacije za prijavu na natječaj proveo je Upravni odjel za kulturu i turizam Grada Vinkovaca koji će pružiti i tehničku pomoć u provedbi projekta.
Ukupna vrijednost projekta i ugovorenih konzervatorsko-restauratorskih radova iznosi 172.500 kuna. S obzirom na to da je crkva Sv. Euzebija i Poliona od velikog značenja za lokalno stanovništvo te se sustavno obnavlja nakon teških ratnih oštećenja 1991. godine, Grad Vinkovci također sufinancira ovaj projekt s 22.500 kuna.

Foto: novosti.hr-Potpisivanje ugovora u Župnom uredu

 

Foto: novosti.hr Izvor:novosti hr