Živimo Destinaciju Vinkovci.

0

Živimo Destinaciju Vinkovci.

Riječ je o projektu Turističke zajednice grada Vinkovaca koji
je započeo prošle godine zahvaljujući potpori HTZ-a i TZ Vukovarsko-
srijemske županije putem Fonda za turistički nedovoljno razvijena
područja.

Započeo je kao projekt Održivi Vinkovci koji je sadržavao niz aktivnosti
a iz svih se kristaliziralo uspostavljanje modela kontinuirane i
funkcionalne suradnje turističke zajednice (kao institucije koja
upravlja razvojem destinacije) te ključnih dionika privatnih
iznajmljivača. Oni naime u svom poslovanju izravno i aktivno sudjeluju
u kreiranju i podržavanju razvoja destinacije stoga smo upravo prema
njima uputili poziv i usmjerili fokus kažu u TZ grada Vinkovaca.
Ove godine nastavljamo s razvojem projekta kroz ključne aktivnosti:

  • Posjet dionika kulturnim institucijama i kušaonicama
  • Edukacije dionika na temu digitalnog marketinga
  • Edukacije na temu aktivnosti turističke zajednice
  • Povećanje vidljivosti akcije Volim Vinkovce

IZ TZ grada Vinkovaca podsjećaju i na video uradak koji zaokružuje priču predstavljanja Vinkovaca kao city break destinacije.