Koordinacija: posjednicima je do sada isplaćeno 17,1 milijun eura

0

U velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika kojoj je prisustvovala ministrica poljoprivrede mr.sc. Marija Vučković koja je sa svojim suradnicima odgovarala na pitanja prisutnih.

Na Koordinaciji je otvoreno nekoliko tema, prvenstveno vezanih uz afričku svinjsku kugu i posljedice koje je izazvala, obeštećenja i poteškoće s kojima se svinjogojci susreću.

Naime, projekt je to koje je Ministarstvo započelo s Veterinarskim fakultetom Zagreb, a riječ je o izradi idejnih rješenja tipskih projekata farmi što podrazumijeva uspostavu ili izgradnju tradicijskih farmi određenih kapaciteta, uz poštivanje svih biosigurnosnih uvjeta.

Posjednicima kojima su usmrćene ili uginule svinje, kao i onima koji su imali gubitak dijela prihoda, do sada je isplaćeno 17,1 milijun eura.

Jedna od tema bile su i štete na plastenicima koje su nastale. Oštećenici nisu na prikladan način obeštećeni jer nisu mogli osiguravati objekte, a obeštećenja koja su dobili nisu dovoljna za nadoknađivanje štete koja je nastala.