Pogledajte upute kako biste znali što možete poduzeti za e-propusnice!

0
UPUTE ZA PRIMJENU
Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj
Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj koja stupa na snagu 23. prosinca, zabranjuje se napuštanje županije u kojoj osoba ima prebivalište ili boravište.
Određene kategorije su izuzete ovom odlukom a odnose se za osobe koje su neophodne za funkcioniranje gospodarstva i zajednice, osobe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.
Pogledajte upute kako biste znali što možete poduzeti za e-propusnice!

e-propusnice

Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj koja stupa na snagu 23. prosinca, zabranjuje se napuštanje županije u kojoj osoba ima prebivalište ili boravište.

Određene kategorije su izuzete ovom odlukom a odnose se za osobe koje su neophodne za funkcioniranje gospodarstva i zajednice, osobe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.

Propusnice za pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb ili za putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće potrebno je zatražiti od županijskog stožera prema mjestu prebivališta ili boravišta.

d. pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb

nužno je da osobe kojima je potrebna medicinska skrb kod sebe imaju propusnicu, a propusnica se, ukoliko za to postoji potreba, može izdati i osobi koje se nalaze u pratnji ili prevozi osobu kojoj je potrebna medicinska skrb – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja treba medicinsku skrb

e. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

nužno je da ova kategorija osoba prilikom putovanja na posao i s posla posjeduje propusnicu budući ne posjeduju za to potrebnu iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili dokument – zahtjev za propusnicu se podnosi županijskom stožeru civilne zaštite prema prebivalištu ili boravištu osobe koja traži propusnicu

Ako se vaš zahtjev ne odnosi na gore spomenute kategorije, potrebno je poslati zahtjev Ravnateljstvu civilne zaštite koje će vam u slučaju opravdanog razloga izdati propusnicu. Zahtjev se podnosi na e-mail adresu [email protected]

U slučaju kada osoba kojoj je potrebna propusnica nema pristup internetu / telefonu zahtjev za osobu može napraviti druga osoba popunjavanjem digitalnog obrasca ili putem telefona te je moguće preuzet pisanu propusnicu uz odgovarajući dokaz na adresi Glagoljaška 27A Vinkovci.

Kod specifičnih zahtjeva molimo priložiti određene dokumente.

Zahtjev za propusnicu je moguće napraviti na niže navedene načine:

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PROPUSNICE PUTEM SUSTAVA E-PROPUSNICE

Ako koristite sustav e-građani i posjedujete odgovarajuću vjerodajnicu ( ePASS korisničko ime i lozinku, mTOKEN aplikaciju, eOI osobni certifikat te druge odgovarajuće vjerodajnice pod koje spadaju i Token uređaji i aplikacije banaka) dovoljno je pratit daljnje upute:

-U internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr

-Odaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu

-Potvrdite svoje podatke

-Ulaskom u korisničko sučelje, izaberite jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva

-Ukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev

-Nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRPUSNICE POPUNJAVANJEM DIGITALNOG OBRASCA

U slučaju ne posjedovanja odgovarajuće vjerodajnice zahtjev za propusnicom možete napraviti putem niže navedenog linka.

-Odaberite link

-Upišite tražene podatke (osobni podaci, razlog traženja propusnice, kontakt informacije)

-Kroz određeno vrijeme koje je potrebno da službenik obradi vaš zahtjev na e-mail adresu koju navedete u obrascu dolazi vam epropusnica u .pdf formatu

U slučaju kada pošaljete zahtjev za izdavanje propusnice  na e-mail adresu [email protected] povratno će vam biti dostavljen obrazac koji je potrebno popuniti da vam se izda propusnica. Ako je upit općeg karaktera odgovorit će vam se u najkraćem mogućem roku.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRPUSNICE OSOBAMA KOJE NEMAJU PRISTUP INTERNETU

Iznimno, u slučaju da podnositelj zahtjeva nema mogućnosti pristupa sustavu putem interneta, zahtjev se može uputiti telefonom na broj stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije 099/267-6435. U tom slučaju potrebno je da nam putem telefona date sljedeće podatke: ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva  (za pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb ili za putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće).

Nakon obavljenog telefonskog razgovora operater će kroz nekoliko minuta ovisno o količini predanih zahtjeva pripremit pisanu propusnicu koju će biti moguće preuzeti na adresi Glagoljaška 27A Vinkovci u vremenu od 8:00 – 14:00.

U rijetkim slučajevima kada osoba nema pristup telefonu / internetu te nema osobu koju može zadužiti da joj pomogne kod zahtjeva za izdavanje propusnice, potrebno je osobno doći na adresu Glagoljaška 27A Vinkovci te popuniti pisani zahtjev i pričekati na izdavanje propusnice. Zahtjev se ispunjava kod ulaznih vrata na za to predviđenom stolu, te se nakon obrade ista ostavlja na za to predviđenom mjestu.

Strogo je važno da se dezinficiraju ruke, nosi maska i ponese vlastita kemijska olovka potrebna za popunjavanje obrasca.

KATEGORIJE OSOBA KOJE SU IZUZETE OD ZABRANE I DOKUMENTI KOJIMA TO DOKAZUJU

Osobe koje su navedene u kategorijama označenim pod a), b), c), f) i g) ne trebaju tražiti propusnice, već se od županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište do županije u kojoj obavljaju djelatnost ili posao mogu kretati temeljem iskaznica,drugih identifikacijskih isprava i dokumenata, ili potvrde iz Priloga 2.

a) osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu

–       podrazumijeva osoblje prijevozničkih tvrtki i tvrtki uključenih u opskrbu, pri čemu je nužno da osobe kod sebe imaju jedan od sljedećih dokumenata – CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu.

–       također podrazumijeva i osoblje  nužno za djelatnost distribucije pošte i paketa, a svoje svojstvo dokazuju iskaznicom ili potvrdom koju im izdaje poslodavac na obrascu koji se nalazi na ovom linku Upute- Prilog 2

b) dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe

–       osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status prilikom dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom kojim se može dokazati pripadnost jednoj od navedenih kategorija osoba (npr. iskaznice zdravstvenih ustanova, komora i sl.)

–       ukoliko osobe nemaju neku od naprijed navedenih isprava ili dokumenata, u cilju dnevnih migracija odnosno putovanja na posao i s posla, poslodavac im može izdati potvrdu na obrascu koji se nalazi u prilogu ove Upute – Prilog 2

c) izvješćivanje javnosti

–       osobe navedene u ovoj kategoriji, svoj status dokazuju novinarskom (press) iskaznicom

f) žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

–       osobe navedene u ovoj kategoriji, prilikom putovanja na posao i s posla, pripadnost navedenim službama dokazuju iskaznicom, drugom identifikacijskom ispravom ili dokumentom

g) diplomatsko osoblje

–       osobe navedene u ovoj kategoriji svoj status dokazuju diplomatskom iskaznicom