Savjesnim ponašanjem izbjegnite požare u kojima može doći do neželjenih posljedica

0

Foto: Ilustracija pixabay

Dolaskom sunčanih i toplijih dana građani lijepo vrijeme koriste za obavljanje radova na otvorenom pa tako i za spaljivanja trave i korova na poljoprivrednim i drugim površinama, koje uz nedostatak opreza često dovede do požara širih razmjera.

Jučer, 23. ožujka oko 9 sati u Ceriću, uslijed neopreznog paljenja korova vatra se proširila na suhu travu i nisko raslinje. Opožareno je područje oko 500 kvadratnih metara neobrađenog zemljišta, a vatru su ugasili pripadnici DVD Nuštar.

U požaru nije nastala materijalna šteta te nitko nije ozlijeđen.

Zbog neprovođenja mjera zaštite od požara i izazivanje požara, čime je počinjen prekršaj iz Zakona o zaštiti od požara, protiv 32-godišnjakinje policija će dostaviti obavijest nadležnom državnom inspektoratu.

Takvi se požari zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. Osim direktne materijalne štete prouzročene požarom, gašenje iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava, stoga je nužno upozoriti na odgovorno ponašanje.

S ciljem prevencije požara na otvorenom, upozoravamo građane koji spaljuju korov, suho raslinje, granje i slično, da svako nekontrolirano loženje vatre na otvorenom prostoru može prouzročiti požar. Prilikom spaljivanja često dolazi do požara velikih brzina koji oslobađaju veliku količinu topline uz visoku temperaturu te ugrožavaju imovinu i ljudske živote. U slučaju provođenja spaljivanja apeliramo i pozivamo sve građane da obrate posebnu pozornost pri nadziranju vatre i rukovanju lako zapaljivim predmetima i tvarima.

Skrećemo pozornost građanima da su prilikom paljenja dužni poduzeti potrebne mjere opreza:
– spaljivanja obavljati samo danju i za mirna vremena,
– prije početka loženja vatre o tome obavijestiti nadležnu vatrogasnu postrojbu,
– oko mjesta na kojem će ložiti vatru očistiti travu i dugi zapaljivi materijal,
– osigurati vodu i druga priručna sredstva za gašenje,
– ne napuštati mjesto loženja dok se vatra nije u potpunosti ugasila.

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah izvijestiti vatrogasce (na tel. 193), policiju (na tel. 192) ili županijski centar 112 (na tel.  112) te započeti s gašenjem.

Napominjemo:

Zakonom o zaštiti od požara propisano je da je svaka fizička i pravna osoba, tijelo državne vlasti te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

Prema istom Zakonu svaka fizička i pravna osoba odgovorna je za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama tog Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Za nepridržavanje gore navedenog propisana je novčana kazna za fizičku osobu u iznosu od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana ako se radi o namjernom izazivanju požara, odnosno novčana kazna od 2.000 do 15.000 kuna ako se radi o nehajnom izazivanju požara.

Za pravnu osobu koja propustom izazove požar predviđena je kazna u iznosu od 15.000 do 150.000 kn te novčana kazna u iznosu od 2.000 do 15.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Isto tako, odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu biti propisane novčane kazne za pravne osobe u iznosu do 10.000 kn, za obrtnike do 5.000 kn, a za fizičke osobe do 2.000 kn.

Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.