Nedjelja, 18 travnja, 2021
8 C
Vinkovci
Naslovnica Slavonija U VINKOVCIMA SE ODŽAVA POSLJEDNJA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE U OVOM MANDATU

U VINKOVCIMA SE ODŽAVA POSLJEDNJA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE U OVOM MANDATU

U VINKOVCIMA SE ODŽAVA POSLJEDNJA SJEDNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE U OVOM MANDATU
U Gradskom kazalištu Joze Ivakića u Vinkovcima, održava se 33.sjednica Županijske skupštine, posljednja u ovom mandatu.
Nakon usvajanja zapisnika s 32. sjednice, župan Božo Galić izvijestio je o prvoj točki dnevnog reda: Izvješće o radu župana Vukovarsko-srijemske za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.
Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba i stajati
Foto:Vsž

Zatim će vijećnicima biti iznijeto Godišnje izvješće Plinare istočne Slavonije d.o.o. za 2020. godinu s financijskim izvještajima te Izvješćem neovisnog revizora kao i Prijedlog odluke o upotrebi neto dobiti za 2020. godinu Plinare istočne Slavonije d.o.o.
Potom će se raspravljati o Godišnjem izvješću o radu obrane od tuče za Vukovarsko-srijemsku županiju u 2020. godini.
Može biti slika sljedećeg: jedna ili više osoba i u zatvorenom
Foto:Vsž

Prijedlogu odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Županja za prijenos prava vlasništva u korist Općine Cerna na k.č. 676/2 k.o. Cerna-novoformirana čestica nastala nakon provedene parcelacije na k.č. 676 k.o. Cerna u vlasništvu Doma zdravlja Županja.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok o korištenju zajma za projekt „Srce zajednice“,
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o 2. Izmjeni cjenika pojedinih vrsta usluga – pomoć u kući Doma za starije i nemoćne osobe Ilok, Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni cjenika za odjel IV u Domu za starije i nemoćne osobe Ilok, će se također iznijeti vijećnicima na skupštini.
Biti će rasprava i za Prijedlog zaključka o usvajanju Prometnog Master plana funkcionalne regije Istočna Slavonija, kao i Prijedlog odluke o naknadama vijećnika Županijske skupštine i njezinih radnih tijela.
Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci za stjecanje imovine i prihoda, Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih izdataka te rashoda za tekuće i investicijsko održavanja osnovnih škola u 2021. godini, Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda za tekuće i investicijsko održavanje srednjih škola i Učeničkog doma u 2021. godini te Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola u 2021. godini su iznešeni vijećnicima na glasanje.
Na skupštini će biti i Prijedlog Odluke o Zavodu za informatiku Vukovarsko-srijemske županije, kao i Izvješće o radu Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu.
Na kraju sjednice vijećnicima će se iznijeti Prijedlog odluke o davanju na upravljanje sustav javnog navodnjavanja Blata-Cerna i sustav javnog navodnjavanja Sopot, EKO-SUSTAVU d.o.o. za energetsku učinkovitost, Informacija o ostvarenjima biljne proizvodnje u 2020. godini u Vukovarsko-srijemskoj županiji, kao i
Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje
Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini.

Podijeli

Najpopularnije

Mi koristimo kolačiće kako bismo osigurali da vam pružimo najbolje iskustvo na našoj web stranici.