VINKOVCI UKLJUČENI U NAJVEĆI EUROPSKI PROJEKT U PODRUČJU RADA S MLADIMA

0

VINKOVCI UKLJUČENI U NAJVEĆI EUROPSKI PROJEKT U PODRUČJU RADA S MLADIMA

Europe Goes Local je najveći europski projekt u području rada s mladima, provodi se uz financijsku potporu programa Erasmus+, a Vinkovci su jedan od 16 hrvatskih gradova uključenih u 3. ciklus projekta.

Projekt predstavlja strateško partnerstvo u području mladih uz podršku Erasmus+ programa Europske unije, okuplja 26 nacionalnih agencija, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, Europski forum mladih, Europsku agenciju za informiranje i savjetovanje mladih ERYICA i tri mreže zadužene za područje rada s mladima i lokalnu suradnju: POYWE – Professional Open Youth Work Europe, InterCity Youth network i DYPALL. Temelji se na nizu preporuka Vijeća ministara kao rezultat europske suradnje u području mladih te kao takav podržava provedbu istih.

U Vinkovcima boravi Branimira Penić, članica hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka u projektu „Europe Goes Local“ i mentorica za Vinkovce u projektnim aktivnostima, a koju su danas ugostili zamjenik gradonačelnika Josip Romić i pročelnica Upravnog odjela društvenih djelatnosti Andrea Vinković.

„Željeli smo se pobliže upoznali s ovim projektom, razgovarati o mladima u lokalnoj zajednici i politikama za mlade te razmijeniti iskustava i ideje. Važno je napomenuti kako je osnovni cilj ove priče poboljšati kvalitetu rada s mladima upravo kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini odnosno predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave te osoba aktivnih u radu s mladima“, rekao je uvodno Josip Romić.


Pročelnica Vinković naglasila je kako se Grad Vinkovci u projekt uključio prošle godine i kako u narednom periodu ima obavezu poduzeti određene mjere u sklopu projektnih aktivnosti te da je jedna od njih već i provedena. Naime, u gradskoj upravi je imenovan službenik koji će biti zadužen za rad s mladima odnosno za komunikaciju i pomoć mladima.

„Također, u suradnji s udrugama koje okupljaju mlade, definirat ćemo ključna područja te financirati određene programe bazirane na rad s mladima, ali i istražiti potrebe i želje mladih odnosno vidjeti u kojem smjeru nastaviti s aktivnostima. Dobar primjer suradnje je Udruga Mladi protiv gladi i Centar za mlade, čiji rad moramo i nadalje podupirati. U konačnici ćemo u narednom periodu sagledati interese roditelja odnosno uvesti u naše škole određene izvannastavne aktivnosti pomoću kojih ćemo istražiti područja za koja roditelji smatraju da bi ih trebalo dodatno obraditi, s naglaskom na medijsku i financijsku pismenost. Krenuli bi i s pilot projektom u određenoj školi i tako dobili podatke o tome koliki je interes za ovakve programe“, ističe Andrea Vinković.

 


Branimira Penić, kao mentorica na projektu, Vinkovcima pruža višemjesečnu stručnu podršku u području sustava rada s mladima prilagođenu individualnim potrebama svakog uključenog grada.

„U većini europskih zemlja odgovornost za rad s mladima u velikoj mjeri počiva na lokalnim političkim i administrativnim strukturama jer su one najbliže mladoj populaciji. Gradovi i općine na mnogo načina utječu na poboljšanje životnih uvjeta mladih – neki kroz podršku organizacijama za rad s mladima, a neki kroz aktivnosti koje sami provode. Nacionalne agencije za program Erasmus+ i njihovi partneri odlučili su stoga započeti dugoročnu suradnju s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima, a u skladu s pravnim osnovama Erasmus+ programa. Dvije su dimenzije provedbe projekta, europska i nacionalna, a najveći doprinos projekta na europskoj razini je izrada Europske povelje o lokalnom radu s mladima koja treba predstavljati referentni oblik za svakodnevni rad s mladima te biti poveznica između politike i prakse rada s mladima“, objašnjava Branimira Penić.

Uz sastanak s predstavnicima Grada, mentorica Penić danas je posjetila i vinkovačku udrugu „Mladi protiv gladi“ sa željom da bolje upozna scenu mladih u Vinkovcima i provjeri mogućnosti buduće suradnje.