Inicijativa MOSTA za opoziv župana Dekanića nije prošla

0

Deseta sjednica Županijske skupštine održana je danas u velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima. Na sjednici je prihvaćen godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Županije za 2021. godinu, te usvojen prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu.

-Kada se od županijskih prihoda, dakle od 297 milijuna kuna, oduzmu decentralizirana sredstva koja iznose 76 milijuna, te pomoći koje samo prođu preko računa Županije u iznosu od 129 milijuna kuna vidimo da bi izvorni prihodi na kraju 2021. godine iznosili 91.800.000,00 kuna – rekla je pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija VUSZ Sandra Adžaga.

Pojasnila je i da, ako se oduzmu rashodi od prihoda, na kraju te godine ostaje višak prihoda u iznosu od 9. 656.000, 00 kuna, te da će se taj višak prihoda rasporediti na pokrivanje troškova vezanih za Sustav navodnjavanja Ervenica i Lipovac, kao i na dizalo koje će se graditi u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci.

Na pitanje novinara je li zadovoljan takvim stanjem financija župan Dekanić je odgovorio kako bi stanje moglo biti i puno bolje.

-Reći da sam do kraja zadovoljan značilo bi kako u županiji „cvjeta cvijeće“, međutim u okviru svojih mogućnosti i ovlasti s kojima raspolažu župan i Skupština, učinili smo uistinu jako puno – istaknuo je Dekanić.

Dodao je i kako proračun najviše opterećuju veliki projekti koji nose jako puno novca, a za koje se tek očekuju uplate iz državnog proračuna i fondova, te da dinamika tih uplata nije zadovoljavajuća.

-U takvoj situaciji nužno je imati određene rezerve novca kako bi se pokrio trošak  i da bi radovi mogli teći jer je tek nakon izvršenog plaćanja moguće tražiti povrat uloženih sredstava – naglasio je župan.

Zbog takve situacije, kaže, ne trpi realizacija projekata ali je Županija u određenom postotku  izdvajanja za neke druge segmente smanjila. Ukoliko se čekanje na spomenuta sredstva za velike projekte još produlji moguće je da Županija dođe u situaciju da mora posegnuti za kreditom.

-Iskreno se nadam kako takve potrebe neće biti jer zahtjevi za avansna sredstva, poput onih za Sustav navodnjavanja Ervenica, su predani još prije godinu dana, te vrlo brzo očekujemo uplatu – poručio je Dekanić.

Osim godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Skupština je na sjednici usvojila i Izvješća o radu i poslovanju županijskih poduzeća, bolnice, domova zdravlja, centara za socijalnu skrb, domova za stare i nemoćne, te Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za hitnu medicinu. Također je usvojen Prijedlog etičkog kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine kao i Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Vukovarsko -srijemske županije za razdoblje od 2022. do 2024.

-Riječ je o analizi potrošnje energije u zgradarstvu i prometu, te o donošenju paketa mjera za poboljšanje njihove energetske učinkovitosti – rekla je Marija Budimir pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj.

Istaknula je i kako je procijenjena vrijednost za trogodišnje razdoblje oko 80 milijuna kuna, a Planom će biti obuhvaćene i sve škole i domovi zdravlja.

Prije početka sjednice vijećnica MOST-a Kristina Bakula pokrenula je inicijativu prikupljanja potpisa za donošenje Odluke o opozivu župana Damira Dekanića, a zbog prometne nesreće u kojoj je bio sudionik. No, inicijativa nije prošla. Naime, od ukupno 40 vijećnika svoj potpis na spomenutu inicijativu stavilo je svega troje vijećnika – sama vijećnica Bakula, vijećnik Nikola Kajkić i vijećnica Ljiljana Kolarec. Tijekom same rasprave o prijedlogu MOST-ove vijećnice i vladajući i oporba bili su jedinstveni u stavu kako institucije trebaju radi svoj posao, a župan i Skupština raditi svoj – a to je rad na poboljšanju uvjeta života za sve stanovnike naše županije.