Na sjednici Županijske skupštine prihvaćen godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

0

Foto: VSŽ

Deseta sjednica Županijske skupštine održana je danas u velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima. Na sjednici je prihvaćen godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Županije za 2021. godinu, te usvojen prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu.

Kada se od županijskih prihoda, dakle od 297 milijuna kuna, oduzmu decentralizirana sredstva koja iznose 76 milijuna, te pomoći koje samo prođu preko računa Županije u iznosu od 129 milijuna kuna vidimo da bi izvorni prihodi na kraju 2021. godine iznosili 91.800.000,00 kuna – rekla je pročelnica Službe za poslove proračuna i javnih financija VUSZ Sandra Adžaga.

Pojasnila je i da, ako se oduzmu rashodi od prihoda, na kraju te godine ostaje višak prihoda u iznosu od 9. 656.000, 00 kuna, te da će se taj višak prihoda rasporediti na pokrivanje troškova vezanih za Sustav navodnjavanja Ervenica i Lipovac, kao i na dizalo koje će se graditi u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci.

Foto: VSŽ


Na pitanje novinara je li zadovoljan takvim stanjem financija župan Dekanić je odgovorio kako bi stanje moglo biti i puno bolje.

– Reći da sam do kraja zadovoljan značilo bi kako u županiji „cvjeta cvijeće“, međutim u okviru svojih mogućnosti i ovlasti s kojima raspolažu župan i Skupština, učinili smo uistinu jako puno – istaknuo je Dekanić.

Dodao je i kako proračun najviše opterećuju veliki projekti koji nose jako puno novca, a za koje se tek očekuju uplate iz državnog proračuna i fondova, te da dinamika tih uplata nije zadovoljavajuća.

– U takvoj situaciji nužno je imati određene rezerve novca kako bi se pokrio trošak i da bi radovi mogli teći jer je tek nakon izvršenog plaćanja moguće tražiti povrat uloženih sredstava – naglasio je župan.

Zbog takve situacije, kaže, ne trpi realizacija projekata ali je Županija u određenom postotku izdvajanja za neke druge segmente smanjila. Ukoliko se čekanje na spomenuta sredstva za velike projekte još produlji moguće je da Županija dođe u situaciju da mora posegnuti za kreditom.
– Iskreno se nadam kako takve potrebe neće biti jer zahtjevi za avansna sredstva, poput onih za Sustav navodnjavanja Ervenica, su predani još prije godinu dana, te vrlo brzo očekujemo uplatu – poručio je Dekanić.

Osim godišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Skupština je na sjednici usvojila i Izvješća o radu i poslovanju županijskih poduzeća, bolnice, domova zdravlja, centara za socijalnu skrb, domova za stare i nemoćne, te Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za hitnu medicinu.

Foto: VSŽ


Također je usvojen Prijedlog etičkog kodeksa ponašanja članova Županijske skupštine kao i Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Vukovarsko -srijemske županije za razdoblje od 2022. do 2024.

  • Riječ je o analizi potrošnje energije u zgradarstvu i prometu, te o donošenju paketa mjera za poboljšanje njihove energetske učinkovitosti – rekla je Marija Budimir pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i održivi razvoj.

Istaknula je i kako je procijenjena vrijednost za trogodišnje razdoblje oko 80 milijuna kuna, a Planom će biti obuhvaćene i sve škole i domovi zdravlja.

Prije početka sjednice vijećnica MOST-a Kristina Bakula pokrenula je inicijativu prikupljanja potpisa za donošenje Odluke o opozivu župana Damira Dekanića, a zbog prometne nesreće u kojoj je bio sudionik. No, inicijativa nije prošla. Naime, od ukupno 40 vijećnika svoj potpis na spomenutu inicijativu stavilo je svega troje vijećnika – sama vijećnica Bakula, vijećnik Nikola Kajkić i vjiećnica Ljiljana Kolarec.

Tijekom same rasprave o prijedlogu MOST-ove vijećnice i vladajući i oporba bili su jedinstveni u stavu kako institucije trebaju radi svoj posao, a župan i Skupština raditi svoj – a to je rad na poboljšanju uvjeta života za sve stanovnike naše županije.